Alumni

The ICIR Experience


Inspired by the great opportunity to develop something new and be part of an international organization with a great mission, I started my work and dissertation at the ICIR in October 2010. Professionally, I was able to unfold my creativity and entrepreneurial spirit in order to promote the foundation of a unique research centre within a university context and shape its short and mid-term strategy. Academically, I built up profound knowledge in many insurance related spheres and spent fruitful hours working on my dissertation focusing on insurance related topics such as the controversial targets of solvency regulation and price regulation, the impact of Solvency II on insurers’ M&A activities, and the role of participating insurance contracts as a risk management tool. In September 2014, four challenging and energetic years ended and I am looking back being grateful for the professional and personal development I experienced during this time. My new role within a leading reinsurance company perfectly fits with my experience gathered in the past years and my ambition to develop further in this area. I would like to thank the ICIR Team for its support, inspiration and great commitment.


Въодушевена от възможността да развивам нещо ново и да бъда част от една интернационална организация, започнах моята работа и дисертация към ICIR през октомври 2010. В професионален план имах възможността да разгърна своята креативност и предприемачески дух, работейки активно за изграждането на единствения по рода си научен университетски център. Една от моите основни задачи беше формирането на стратегията за развитие на центъра през следващите години. Работейки върху моята дисертация, израснах академично и натрупах дълбоки знания в различни сфери на застраховането. Основните теми, изследвани в дисертацията, са противоположните цели на застрахователния надзор, влиянието на „Solvency II“ върху сливанията между застрахователни компании и ролята на застраховките с участие в разпределението на печалбите като метод за управление на риска. През септември 2014 завършиха четири енергични години, изпълнени с предизвикателства. Сега аз поглеждам назад, удовлетворена от реализираното професионално и лично развитие. На новата си позиция в една водеща презастрахователна компания ще имам възможността да съчетая изградения до сега опит в сферата на застраховането с амбицията си да продължа да се развивам в тази насока. Искам да благодаря на моите колеги от ICIR за тяхната подкрепа, вдъхновение и голяма всеотдайност